Malper

di prosesa

çêkirinê da ye


Xweza

Azadîya bîr û ramanê, mafekî xwezayî ye

da têne weşandin beyî destûra edîtor nikarin bêne bi kar înan.

Nivîskar berpirsyarên nivîsarên xwe ne. Nivîsar bê sansûr têne weşandin. Nivîsarên di www.xweza.com